In deze vlog wordt het onderwerp “Melden, melden, melden…” behandeld. Waarom is het nou zo belangrijk om onveilige situaties te melden? En hoe doen we dat bij Mercon? In deze vlog wordt daar verder op ingegaan.