Safety Culture Ladder

Bij Mercon geloven we dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, die door iedereen binnen
ons bedrijf wordt gedragen. Om deze reden hebben we de Safety Culture ladder geïntegreerd in al
onze activiteiten en processen. Deze ladder biedt een raamwerk om continu te streven naar
verbetering en om een cultuur van veiligheid te bevorderen die diep verankerd is in alles wat we
doen.

Op de Safety Culture ladder gaan we verder dan simpelweg het naleven van regels en voorschriften.
We streven naar een mindset waarin iedereen binnen Mercon zich persoonlijk verantwoordelijk
voelt voor veiligheid en bereid is om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Het gaat om proactief
risico’s identificeren, veiligheidsbewustzijn vergroten en voortdurend zoeken naar manieren om onze
processen nog veiliger te maken.

We zijn er trots op dat we het hoogst haalbare niveau (5) hebben behaald op de Safety Culture
ladder en dat we voortdurend onze veiligheidsprestaties verbeteren. We blijven ons inzetten om de
hoogste normen te handhaven en streven er voortdurend naar om een veiligheidscultuur te
bevorderen waarop onze medewerkers, klanten en partners kunnen vertrouwen.