Samenwerking Mercon en Accede voor innovaties in de opslagtanks

In Newsby Eveline Klomp

Mercon en Accede tekenen een overeenkomst om samen te werken aan de realisatie van innovaties voor opslagtanks!

Deze samenwerking zal leiden tot grotere reductie van emissie tegen lagere kosten, betere cleaning mogelijkheden en betere voorspelbaarheid van onderhoud. Deze prachtige samenwerking past in het beleid van Mercon om te groeien in de rol van Total Care Tank Maintenance Provider.

#innovaties #reductie #emmissie #cleaning #samenwerking #accede #wijzijnmercon

Share on:
Facebooktwitterlinkedinmail