SHELL GEEFT MERCON EEN UITSTEKENDE BEOORDELING VAN DE BITUMEN OPSLAGTANK

In Opslagtanksby Eveline Klomp

Door het toepassen van een op speciaal veiligheidsprogramma waarbij veilig gedrag van medewerkers wordt gestimuleerd, was Mercon in staat om het project af te ronden zonder incidenten en vooruitlopend op het schema.

In minder dan vijf maanden tijd werd een nieuwe bitumen opslagtank gebouwd bij de TGI-fabriek van de Shell Nederland Raffinaderij in Pernis, Nederland.

De constructie vond plaats in Q3 en Q4 2011. Aangezien de tank gebouwd werd in een live omgeving, was veiligheid van het grootste belang. Om deze uitdaging het hoofd te bieden werd door de ontwerper en de bouwer Mercon een vaste torenkraan met speciale veiligheidsvoorzieningen ingezet in plaats van een mobiele torenkraan.

Het project is gestart eind augustus 2011. De oorspronkelijke deadline voor de mechanische voltooiing was 1 februari 2012. Mercon was echter in staat om dit te vervroegen naar vóór de Kerst. “Dit is een hele prestatie gezien het seizoen”, zegt Piet van der Nol, projectmanager bij Shell.

Op 25 januari 2012, na het uitvoeren van de watertesten, werd de tank afgeleverd aan Shell. Het is een stalen tank met koepeldak, 13 meter hoog met een diameter van 32 meter. De capaciteit is 10.500m3 en de tank is voorzien van een verwarmingsspiraal. De ontwerptemperatuur is 250°C.

“We hebben dit kunnen realiseren door een tolk in te zetten op de locatie, om eventuele taalproblemen op te lossen”, legt Ralf van der Meij uit, projectmanager bij Mercon. “Alle werk- en veiligheidsinstructies waren beschikbaar in het Nederlands, Engels en Russisch en we hebben ervoor gezorgd dat alle materialen exact op tijd geleverd werden vanaf onze werf in Gorinchem.

24/7 veiligheidssysteem

Shell en Mercon hebben besloten om het 24/7 veiligheidssysteem toe te passen bij dit project. Het doel hiervan is om het gedrag van mensen te veranderen en de veiligheidscultuur te verbeteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat 96% van de ongelukken in onze sector veroorzaakt worden door menselijk gedrag. Het volgen van werkinstructies en procedures is daarom niet voldoende. Persoonlijke betrokkenheid en de wil om de overeengekomen regels te volgen zijn de uitgangspunten.

De focus van het programma is om het juiste gedrag te creëren passend bij een specifieke taak. Een tweede punt is om de Interventie-vaardigheden van het management te verbeteren. En als laatste punt behandelt het programma hoe er omgegaan dient te worden met feedback na een interventie.

Het 24/7 veiligheidssysteem verschilt van andere veiligheidsprogramma’s omdat het ook het positieve gedrag van de werknemers benadrukt. Management en werknemers streven gezamenlijk naar voortdurende verbetering.

Bij dit project had Mercon zijn 24/7 veiligheidskaart beschikbaar in drie talen. Elke dag werden de kaarten gecheckt door de supervisor tezamen met de HSE-manager en werden onderwerpen gesignaleerd, die behandeld dienden te worden.

Op de kaarten was ruimte voor extra onderwerpen. Wanneer de onderwerpen geen extra aandacht nodig hadden werden ze aan het einde van de maand verwijderd en vervangen door nieuwe punten. De kaarten waren ook beschikbaar voor de werknemers, zodat zij ook veiligheidspunten konden aandragen.

Alle 24/7 kaarten en HSE-inspectierapporten werden opgenomen in een maandelijkse veiligheidsanalyse.

De onderwerpen op de 24/7 veiligheidskaarten werden geëvalueerd en trends geanalyseerd. Op deze manier werd een continue verbetering bewerkstelligd.

De uitkomst van de HSE-analyse werd wekelijks besproken tijdens een toolbox meeting met alle werknemers en maandelijks met Shell.

Het resultaat was dat er geen enkel veiligheidsincident was en geen verloren werkdagen. Om de Mercon te bedanken voor deze snelle bouw, heeft Shell het Mercon personeel onsite beloond met een kerstlunch.

Share on:
Facebooktwitterlinkedinmail