QHSE


Onze QHSE doelstellingen vertalen zich in de praktijk naar een sterke focus op kwaliteit & service en een actief veiligheidsbeleid gericht op het creëren van een werkomgeving zonder ongelukken en incidenten.

Logo
Logo
 

Logo


Logo

Logo

Mercon is gecertificeerd overeenkomstig bovengenoemde standaarden. De 2015 revisies van ISO-standaarden 9001 en 14001 zijn nauwkeurig bestudeerd en de voor Mercon noodzakelijke aanpassingen zijn reeds in 2016 geïmplementeerd.

Ten aanzien van Veiligheid werkt Mercon met het 24/7 veiligheids-programma. Dit is een gedragsmatig veiligheidsprogramma, dat tot een uitstekende veiligheidsprestatie heeft geleid. Om deze goede prestatie te behouden dringt Mercon er bij haar medewerkers op aan elk incident, hoe klein ook, te melden om hiervan te kunnen leren en incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen, zodat deze niet stijgen in de veiligheidspyramide.


Voorts hebben alle projectmanagers bij Mercon een training doorlopen met betrekking tot Leiderschap in Veiligheid & Incident analyse. Bovendien zijn alle voormannen getraind in veiligheidsbewustzijn.

Placeholder