Opdracht levering stalen hulptorens voor Mercon

In Newsby Eveline Klomp

Mercon heeft opdracht gekregen voor het fabriceren van een groot aantal stalen hulptoren voor de versterking van de “Nieuwe Sluis Terneuzen”. Zoals op de foto te zien is, zijn de eerste hulptorens al gefabriceerd en geïnstalleerd op de project locatie.

Share on:
Facebooktwitterlinkedinmail