MERCON WINT HET KARGO BRUGGEN-PROJECT

In Infrastructuurby Eveline Klomp

CONSTRUCTIE EN RENOVATIE VAN 8 BRUGGEN

Op 15 juli 2010 werd door Rijkswaterstaat het constructie- en renovatiecontract toegekend aan Mercon en KWS Infra voor het KARGO bruggen-project .

KARGO is de afkorting voor “Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud”.

Het contract vertegenwoordigt een waarde van €87 miljoen EURO en omvat een uitgebreide renovatie van de volgende acht stalen boogbruggen, die gebouwd werden in de periode 1937 tot 1976.

  • Amsterdam brug
  • Weesper brug
  • Loenerslootse brug
  • Breukeler brug
  • Juthphasebrug
  • Schalkwijkse brug
  • Buiten-IJ brug
  • Overeindse brug

Het doel is om alle bruggen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Sommige bruggen zullen volledig vernieuwd worden. In meerdere gevallen zal zelfs een tijdelijke 140m lange brug gebouwd worden om verkeersopstoppingen tot een minimum te beperken.

Bovendien zullen alle bruggen een aantal centimeters worden opgevijzeld om 4-laags containervervoer mogelijk te maken. Dit zal één van de belangrijkste verbeteringen zijn.

Naast een concurrerende prijs, kwaliteit, veiligheid en ervaring, was het minimaliseren van de verkeershinder voor zowel vaar- als wegverkeer een speerpunt in het toekennen van het contract.

De combinatie Mercon-KWS heeft veel ervaring in het bouwen van nieuwe bruggen, zoals de HSL-brug gebouwd door Mercon en de renovatie van de Haringvliet-brug, uitgevoerd door KWS Infra.

Planning van de uitvoering van de werkzaamheden: Q3-2010 tot Q4-2016.

Share on:
Facebooktwitterlinkedinmail