HET 3P-PRINCIPE


Het 3P principe (People, Planet, Profit) ligt ten grondslag aan Mercon’s programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Echter, Mercon doet zoveel meer dan slechts het in evenwicht houden en voeden van deze aspecten.

PEOPLE

Mercon vindt een juiste balans tussen werk en vrije tijd belangrijk voor haar personeel.

 • Alle voltijdse medewerkers hebben, buiten de officiële feestdagen, jaarlijks 40 vakantiedagen
 • Mercon biedt zowel voltijdse als deeltijd-contracten aan, variërend van ongeveer 40% tot 80% (dat zijn 2 tot 4 werkdagen per week).
 • Medewerkers genieten van korting op abonnementen bij lokale sportcentra
Placeholder

Professionele en persoonlijke groei:

 • De Personeelsafdeling maakt een jaarlijks plan voor training en coaching. Tijdens de beoordelingsgesprekken aan het eind van het jaar bespreken de afdelingshoofden met de individuele werknemers de training & coaching behoeften.

Planet

Mercon zet zich volledig in om haar operaties op een energie efficiënte manier uit te voeren


Terugdringen energieverbruik

 • Lassen

  Omvorming lasapparaten

 • Voorverwarming

  – Inductieverhitting (10 x efficiënt)
  – Laag Ceq staal (minder voorverwarming)

Vermindering uitstoot tijdens het
lasproces

 • Lasrook

  – Maximaliseren FCAW (minder slakken)
  – Maximaliseren SAW (minder rook)

 • Emissies

  – Maximaliseren gebruik “high solid” onderdelen (minder oplosmiddelen)

Vermindering emissie uitlaatgassen transport

 • Auto-beleid

  Mercon’s auto-beleid stimuleert lage emissie van CO2 en uitlaatgassen (elektrisch, PHEV, HEV en energie efficiënt)

 • Slim transport

  Verplicht carpoolen en inzet van personeelsbusjes


Recycling

 • Scheiding van afval

  Mercon zorgt voor scheiding van verschillende soorten afval op haar eigen werf en op locatie.

 • Staal recycling

  Mercon recyclet verschillende typen staal

Profit

Door innovaties en efficiëntie verbeteringen probeert Mercon de hoogste kwaliteit en lagere kosten te behalen voor zowel haar klanten als de eigen organisatie.

Mercon’s ultieme doel met het 3P principe is het bereiken van een eerlijke balans tussen “People, Planet en Profit”.