GAS CONDENSAAT TANKS VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONE’S Q16 MAAS FABRIEK

In Opslagtanksby Eveline Klomp

In minder dan zes maanden, bouwde Mercon twee opslagtanks met een conisch en aluminium drijvend dak voor de nieuwe productiefaciliteit van Oranje-Nassau Energie (ONE) op de Rotterdamse Maasvlakte.

De tanks worden gebruikt voor de opslag van aardgascondensaat, een van de producten van de Q16-Maas ontwikkeling van ONE, een Nederlandse E&P bedrijf, actief in de upstream industrie. “Het is een speciaal project, echt uniek”, zegt Peter Nieuwenhuijze, Construction & Engineering Manager bij ONE. In het 3de kwartaal van 2011 heeft ONE een put geboord om een gasreservoir te bereiken in blok Q16 van de zuidelijke Noordzee. Het veld bevat hoogcalorisch aardgas met een relatief hoog gehalte aan gascondensaat.

Om te voldoen aan de aardgas exportspecificatie voor consumenten, dienen de propaan en butaan fracties in het gas gescheiden te worden. Dit zal resulteren in vier belangrijke exportproducten; aardgas, gas condensaat, propaan en butaan (LPG). LPG-productie direct uit natuurlijke gasbronnen maakt het project speciaal en relatief complex.

“Naast de procescomplexiteit is er de voortdurende balans tussen kosten en planning. Q16 Maas wordt beschouwd als een marginaal veld. Echter, de investeringen zijn relatief hoog en het tijdschema van de projectontwikkeling is zeer krap”, gaat Peter verder. “Het is onze bedoeling om het eerste aardgas, condensaat en LPG in het Q4-2013 te exporteren; 2 jaar na ontdekking.”

ONE heeft Mercon gecontracteerd voor het ontwerp, de engineering, constructie en vervoer van de gas condensaat tanks, die 14,2m in diameter zijn en 14,7m cilindervormige hoogte. Het uitladen en de installatie zal plaatsvinden onder Mercon’s supervisie.

Mercon is ervaren in het bouwen van tanks op eigen werf en binnen een strak tijdschema en weet hoe de klus geklaard moet worden.

Op deze manier kunnen de civiele werkzaamheden voor de tankfundering en putten tegelijkertijd plaatsvinden met de constructie van de tanks, de cilindervormige daken en de interne drijvende daken. “Goede interactie en flexibiliteit zijn essentieel voor een dergelijk project. Mercon biedt een modulaire aanpak aan, die heel goed past in onze manier van zakendoen”, zegt Peter.

Vanuit een veiligheidsperspectief is dit ook een goede keuze omdat in dezelfde tijdspanne ook veel activiteiten op de Q16 Maas werklocatie zullen plaats vinden.

Naast het logistiek proces, heeft ONE ook speciale design specificaties aangegeven om roestvorming van de tanks van Mercon te voorkomen. De tankbodems zullen beschermd worden door een speciale coating van 500 micron. Ook de eerste twee meter van de onderste tankring zal behandeld worden met deze speciale coating. Daarnaast zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen vereist in het ontwerp van het inwendige drijvende dak om de emissie van product in de atmosfeer zoveel mogelijk te voorkomen. Een schuimrand die als dam dient moet het brandrisico voorkomen. Veiligheid en milieu wordt door ONE als hoogste prioriteit beschouwd. Mercon werkt volgens haar 24/7 veiligheidssysteem toe.

Het programma is voor het eerst gebruikt voor een opslagtank-project met Shell vorig jaar en werd uitermate positief beoordeeld.

In juli zullen de tanks verscheept en geïnstalleerd worden en watertesten ondergaan. De tanks worden eind 2013 met gascondensaat gevuld. Een ambitieus doel!

Share on:
Facebooktwitterlinkedinmail