ENGINEERING EN CONSULTANCY


Mercon heeft een sterk team van ongeveer 25 ervaren adviseurs en engineers, die u al kunnen ondersteunen in de voorbereidende fase van uw projecten. Onze ambitie is om waardevolle inzichten te geven met betrekking tot business cases van onze klanten.

Onze senior consultants en engineers kunnen u helpen optimale besluiten te nemen op het gebied van opslagtanks, bruggen & sluizen, bovenloopkranen en industriële installaties. De engineers hebben een ruime ervaring in het ontwerpen, tekenen, specificeren en evalueren en kunnen ingezet worden als een natuurlijke uitbreiding van uw engineeringsafdeling.

Ook kunnen onze engineers op uw kantoor of projectplaats gestationeerd worden. Mercon’s consultancy services beperken zich niet tot slimme oplossingen voor de technische aspecten van een project maar behelzen ook nieuwe contractuele manieren om de aannemer-klant relatie te optimaliseren en de efficiency van projecten en kosten te verbeteren.

In 2014 is Mercon een innovatief programma gestart om het complete proces van renovatie in kaart te brengen en alle factoren die hierop van invloed zijn met als doel om ongeplande stoptijd te verminderen en daadwerkelijke sleuteltijd te vergroten.

De eerste resultaten van dit programma, dat gelijktijdig is uitgevoerd bij drie tank terminals, heeft al geleid tot spectaculaire verbeteringen van de efficiency.
Dit is slechts één voorbeeld van een onderzoeksproject dat is opgezet en uitgevoerd door ons advies-team, dat geleid heeft tot grote voordelen bij onze klanten.


Placeholder