GAS CONDENSAAT TANKS VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONE’S Q16 MAAS FABRIEK

In by Mercon

In minder dan zes maanden, bouwde Mercon twee opslagtanks met een conisch dak en aan de binnenkant een aluminium drijvend dak voor de nieuwgebouwde productiefaciliteit van Oranje-Nassau Energie (ONE) op de Rotterdam Maasvlakte.

De tanks worden gebruikt voor de opslag van natuurlijk gas condensaat, een van de producten van de Q16-Maas ontwikkeling van Oranje-Nassau Energie BV (ONE), een Nederlandse E&P werkmaatschappij, die zich bezighoudt met de Upstream E&P industrie. “Het is een speciaal project, echt uniek”, zegt Peter Nieuwenhuijze, Construction & Engineering Manager bij ONE. In het 3e kwartaal van 2011 heeft ONE een bron aangeboord om een gasreservoir te bereiken in blok Q16 van de zuidelijke Noordzee. Het veld bevat natuurlijk hoogcalorisch gas met een relatief hoog gehalte aan gas condensaat.

Om te voldoen aan de natuurlijk gas exportspecificatie voor consumenten, dienen de propaan en butaan fracties in het gas gescheiden te worden. Dit zal resulteren in vier belangrijke exportproducten; natuurlijk gas, gas condensaat, propaan en butaan in een mengsel met de naam LPG. LPG-productie direct uit natuurlijke gasbronnen maakt het project speciaal en relatief complex.

“Naast de proces complexiteit is er de voortdurende balans tussen kosten en planning. Q16 Maas wordt beschouwd als een marginaal veld. Echter, de investeringen zijn relatief hoog en het tijdschema van de projectontwikkeling is zeer krap”, gaat Peter verder. “Het is onze bedoeling om het eerste gas, condensaat en LPG’s in het 4e kwartaal”2013 te exporteren; 2 jaar na ontdekking.”

ONE heeft Mercon gecontracteerd voor het ontwerp, de engineering, constructie en vervoer van de gas condensaat tanks, die 14,2 m. in diameter zijn en 14,7 m. cilindervormige hoogte. Het uitladen en de installatie zal plaatsvinden onder Mercon’s supervisie.

Mercon is ervaren in het bouwen van tanks op de eigen locatie met een scherp tijdschema en weet hoe de klus geklaard moet worden.

Op deze manier kunnen de civiele werkzaamheden voor de tankfundering en putten plaatsvinden gelijktijdig met de constructie van de tanks, de cilindervormige daken en de interne drijvende daken. “Goede interactie en flexibiliteit zijn essentieel voor een dergelijk project. Mercon biedt een modulaire aanpak aan, die heel goed past in onze manier van zakendoen”, zegt Peter.

Vanuit een veiligheidsperspectief is dit ook een goede keuze omdat veel activiteiten plaats zullen vinden gelijktijdig met de Q16 Maas werklocatie. Naast het logistiek proces, heeft ONE speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om roestvorming van de tanks van Mercon te voorkomen.

De tankbodems zullen beschermd worden door een speciale coating van 500 micron. Ook de eerste twee meter van de laagstgelegen tankwand zal behandeld worden met deze speciale coating. Daarnaast zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen vereist in het ontwerp van het inwendige drijvende dak om de emissie van product in de atmosfeer zoveel mogelijk te voorkomen. Een schuimrand die als dam dient moet het brandrisico voorkomen. Veiligheid en milieu wordt door ONE als hoogste prioriteit beschouwd. Mercon past haar 24/7 veiligheidssysteem toe, dat in feite een gedragsmatig veiligheidsprogramma is.

Het programma is voor het eerst gebruikt voor een opslagtank-project met Shell vorig jaar en werd uitermate positief beoordeeld.

In juli 2013 werden de tanks verscheept en geïnstalleerd en hebben ze watertesten ondergaan. De tanks zijn eind 2013 met gas condensaat gevuld. Een ambitieus project!

Share on:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail